Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану


Право на отримання та порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану регулюється Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 №2398-VI, Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007  № 1064 (із змінами), та Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом  Міністерства юстиції України 18.10.2000 за № 52/5 (у редакції наказу Мін'юсту 24.12.2010  № 3307/5).

Особа може повторно отримати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадку, якщо оригінал було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено та у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення, а у випадку, коли видача свідоцтв не передбачена чинним законодавством – видаються витяги з  Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторна видача документів про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України за заявами певного кола осіб.

Свідоцтво про народження може повторно отримати особа, якій виповнилося 16 років, за наявності паспорта (паспортного документа), а також батьки та усиновителі незалежно від віку дитини, опікуни, піклувальники, представники закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представнику органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені видаються особам, щодо яких складено актовий запис.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб не видаються. У даному випадку особа може отримати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Особа, яка має намір отримати документ повторно, може особисто звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з письмовою заявою або надіслати її поштою. Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, документи про державну реєстрацію актів цивільного стану  повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа. За заявою, яка надійшла поштою, документ надсилається в 15-денний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника.  В заяві щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище власне ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідно свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного  стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється підпис заявника. У випадку витребування свідоцтва про народження додатково зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові батьків. У разі витребовування свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, власні імена, по батькові обох з подружжя.

        Фізична особа має право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно  відомостей про себе та про своїх родичів по досягненні 16-річного віку за умови пред'явлення паспорта та документів, що підтверджують родинні стосунки.   Особа має право звернутися із заявою про отриманням витягу  до відділу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання та місця державної реєстрації акта цивільного стану. За заявою про видачу витягу, яка подана  до відділу державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем державної реєстрації актів цивільного стану, витяг видається тільки після надходження підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та в паперовому носії актового запису цивільного стану, або отримання ксерокопії актового запису з відділу, де зберігається  актовий запис.

Якщо витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян буде використовувтися на території іншої держави, то він має бути виданий за місцем зберігання відповідних книг державної реєстрації актів цивільного стану.

      У разі відсутності як першого так і другого примірників актового запису, відділом державної реєстрації актів цивільного стану заявникові видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану, для вирішення питання поновлення документу.

 Видача свідоцтв здійснюється  після оплати державного мита, якщо особу не звільнено від його оплати згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 за №7-93.

  Витяг видається після оплати його вартості, в сумі 73 грн., встановленої Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007  № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» (із змінами і доповненнями). За видачу витягів пільг по оплаті чинним законодавством не  передбачено.