Право громадян на безоплатну правову допомогу


   У травні цього року до Головного управлінням юстиції надійшло декілька письмових звернень громадян щодо роз’яснення порядку реалізації права на безоплатну правову допомогу.

   У зв’язку з цим Головне управління юстиції роз’яснює:

    Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не перший рік,адже невміння громадян зорієнтуватися у чинному законодавстві є причиною порушень їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, серйозною перепоною реалізації конституційно закріплених норм.

    Право кожного на правову допомогу та можливість її одержання безоплатно у випадках, передбачених законом, визначено статтею 59 Конституції України. Однак, саме питання безоплатності надання такої допомоги на сьогоднішній день чітко не визначено. Фактично, вітчизняне законодавство передбачає надання безоплатної допомоги лише у кримінальних справах. Статтею 45 Кримінального процесуального кодексу України визначено випадки обов’язкової участі захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції:

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, - з моменту визнання особи підозрюваною чи пред'явлення їй обвинувачення;

2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення;

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення;

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного характеру - з моменту встановлення факту наявності у особи душевної хвороби;

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного характеру - з моменту першого допиту неповнолітнього.

Відшкодування захисникам за участь у зазначених вище справах виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

    Також, безоплатну правову допомогу у кримінальних справах можна отримати звернувшись до Офісу громадського захисту, який діє у м. Хмельницькому за сприяння Міжнародного фонду „Відродження” у рамках реалізації програми „Верховенство права”. Керівник офісу – адвокат Вагіна Наталія Андріївна. Адреса офісу:  м. Хмельницький, вул. Подільська, 3, тел.(0382) 70 09 62, 78 77 05.

    Попри значну кількість осіб, які потребують правової допомоги і є малозабезпеченими, українське законодавство не передбачає надання безкоштовної правової допомоги у зв’язку з веденням цивільних справ чи справ про адміністративні правопорушення.

   Консультативну допомогу(в тому числі у складанні процесуальних документів) з питань застосування цивільного, житлового, земельного та іншого законодавства безкоштовно можна отримати у громадських приймальнях, які діють при місцевих органах виконавчої влади, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади.

   Так, починаючи з 2001 року при райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення)  рад Хмельницької області функціонує мережа громадських приймалень по наданню безкоштовної правової допомоги, створених відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.06.2001 року № 192/2001-р.

    Прийом громадян громадських приймальнях  здійснюється відповідно до затверджених графіків роботи, до яких включені працівники структурних управлінь та відділів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, регіональних центрів зайнятості, територіальних органів юстиції, представники органів внутрішніх справ, податкової адміністрації, відділень Пенсійного фонду, відділів земельних ресурсів, державні реєстратори тощо.

   Крім того, відповідно до Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції”, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007, № 47/5,  органи юстиції також забезпечують роботу правових громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення.

   На сьогоднішній день в області діє 22 громадські приймальні по наданню безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, які створені при Головному та територіальних управліннях юстиції.

         Зазначені громадські приймальні здійснюють такі види безоплатної правової допомоги:

-   надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

- допомога у складанні документів правового характеру (звернень громадян, окремих процесуальних документів).

Прийом громадян  в усіх громадських приймальнях при органах юстиції області здійснюється кожні вівторок та четвер з 10.00 до 17.00.

   Надання безоплатної правової допомоги у цивільних, земельних, житлових та інших справах соціально незахищеним верствам населення здійснюють також юристи Центру надання правової інформації та правових консультацій, що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.Гагаріна, 18; керівник – Місяць Андрій Петрович (телефон 72-01-95). Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години. 

    Крім того, в м.Хмельницькому діє юридична клініка Хмельницького університету управління та права, яка здійснює консультування малозабезпечених верств населення, складання процесуальних документів, ведення справ за дорученням громадян. Адреса юридичної клініки: м.Хмельницький, вул.Володимирська, 77. Прийом громадян здійснюється у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю з 8.50 до 12.00.

     Питання запровадження системи безоплатної правової допомоги, визначення механізмів її реалізації, чіткого регулювання підстав та порядку надання первинної та вторинної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у цій сфері, а також визначення джерел фінансування передбачається визначити у Законі України „Про безоплатну правову допомогу”, проект який розроблено Міністерством юстиції України. 10 червня 2009 року Верховна Рада прийняла проект Закону „Про безоплатну правову допомогу” у першому читанні за основу. Автори цього законопроекту намагались обрати оптимальну для українських реалій модель безоплатної правової допомоги, яка б відповідала європейським нормам та стандартам в галузі захисту прав людини.        

     У проекті Закону визначено зміст права на правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

           Проектом Закону передбачено безоплатне надання первинної правової допомоги, а саме надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг інших документів правового характеру кожній особі, тобто громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України.

           Така допомога надаватиметься органами виконавчої влади; органами місцевого самоврядування; юридичними особами публічного права, утвореними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування; фізичними особами та юридичними особами приватного права.

    Прийняття Закону дозволить створити дієвий механізм реалізації конституційного права кожного на правову допомогу. Та найсуттєвішим є те, що будуть врегульовані питання надання безоплатної вторинної правової допомоги для вразливих категорій осіб. Їх перелік визначено у проекті Закону з урахуванням положень законодавства України, яким закріплено право на правову допомогу для певних категорій осіб. Це  малозабезпечені особи; діти; особи, до яких застосовано адміністративний арешт; особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов`язковою; ветерани війни; особи, на яких поширюється дія Закону „Про біженців”; особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, та інші. З прийняттям Закону має бути створено механізм фінансування правової допомоги за рахунок коштів державного бюджету.

 

 

 

Роз’яснення підготовлено

відділом правової роботи,

правової освіти, державної

реєстрації нормативно-правових актів

 та легалізації об’єднань громадян

 

 

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)