Про результати діяльності Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів за 2016 рік


Державною реєстрацією нормативно-правових актів у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області займається відділ реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти. Куратором відділу є перший заступник начальника управління Продан Неля Василівна, робочий телефон (0382) 65-80-36. Організацію та контроль за здійсненням державної реєстрації нормативно-правових актів забезпечує начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Давидчук Зоряна Юріївна, робочий телефон (0382) 65-42-95. Функції щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів покладено на відділ реєстрації нормативно-правових актів у складі: головних спеціалістів Заяць Наталії Вікторівни, Носковської Анастасії Олегівни, Пожалюк Олесі Володимирівни та провідного спеціаліста  Корчевої Аліни Віталіївни, робочі телефони (0382) 76-31-55, 65-98-23.

Положення про управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції, Положення про відділ реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції, затверджені наказом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 23 червня 2016 року № 296/09. Посадові обов'язки працівників відділу закріплені у їх посадових інструкціях.

Робота проводиться відповідно до планів роботи Головного територіального управління, а також планів роботи відділу, що затверджуються в установленому порядку на рік,  півріччя та квартал.

Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області за звітний період здійснено ряд організаційних заходів з метою належного забезпечення роботи щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, а саме:

питання державної реєстрації нормативно-правових актів розглядалися на 4 засіданнях колегії  Головного територіального управління юстиції. Зокрема, 20 січня 2016 року на засіданні колегії Головного територіального управління юстиції за участю начальників районних, міськрайонних управлінь юстиції було проаналізовано роботу Головного та територіальних управлінь юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів за 2015 рік, обговорено основні проблеми з даного напрямку роботи, звернуто увагу керівників районних, міськрайонних управлінь юстиції на недоліки та порушення, які допускалися при проведенні правової експертизи та державної реєстрації нормативно-правових актів та прийнято ряд пропозицій щодо вдосконалення зазначеної роботи. 16 березня 2016 року на засіданні колегії Головного територіального управління юстиції було розглянуто питання про стан дотримання в області Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».  В результаті було обговорено узагальнену інформацію щодо проведення зазначеної роботи на обласному та районному рівнях, проблемні аспекти даного напрямку. На колегії обговорено узагальнену інформацію щодо проведення зазначеної роботи на обласному та районному рівнях, проблемні аспекти даного напрямку. 18 травня 2016 року на засіданні колегії Головного територіального управління юстиції затверджено методичні рекомендації для юрисконсультів підприємств, установ, організацій області на тему: «Проведення антидискримінаційної експертизи нормативно-правових актів». 16 листопада 2016 року на засіданні колегії Головного територіального управління юстиції було розглянуто питання про стан дотримання в області Указу Президента України від 03.10.1992 № 43 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та виконання рішення колегії Головного територіального  управління юстиції у Хмельницькій області від 16.03.2016 № 10.

14 червня 2016 року проведено селекторну нараду з керівництвом місцевих державних адміністрацій, начальниками їх загальних та юридичних відділів. В ході проведення наради встановлено ряд завдань, дотримання яких сприятиме налагодженню співпраці між суб'єктами нормотворення області та Головним територіальним управлінням юстиції;

15 червня 2016 року начальником управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти проведене навчання для начальників загальних відділів місцевих державних адміністрацій. Розглянуті питання подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію, направлення щомісяця переліків прийнятих актів до Головного територіального управління юстиції;

21 вересня 2016 року проведено семінар для суб'єктів нормотворення області (начальників юридичних та загальних відділів районних державних адміністрацій  та їх структурних підрозділів)  з питань державної реєстрації нормативно-правових актів у режимі відеоконферецзв'язку.

проведено 1 семінарське заняття для начальників районних, міськрайонних  управлінь юстиції 03 березня 2016 року на базі Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, де було обговорено проблемні питання державної реєстрації нормативно-правових актів, розглянуто типові помилки при здійсненні державної реєстрації нормативно-правових актів.

проведено 9 стажувань спеціалістів районних, міськрайонних управлінь юстиції та 1 заочний семінар для спеціалістів районних, міськрайонних управлінь юстиції, під час яких вивчено питання проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, оприлюднення нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, безвиїзних та виїзних перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно – правових актів суб'єктів нормотворення;

проведено 8 оперативних нарад управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти  з питань держаної реєстрації нормативно-правових актів;

проведено 7 семінарських занять для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади з актуальних питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

розроблено та доведено до відома суб'єктів нормотворення методичні рекомендації на теми: «Проведення антидискримінаційної експертизи нормативно-правових актів», «Погодження  проектів нормативно - правових  актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

в газеті «Пульс» від 16 червня 2016 року № 25(870) опубліковано статтю на тему: «Про особливості державної реєстрації нормативно-правових актів»;

на сайті Головного територіального управління юстиції в розділі «Державна реєстрація нормативно-правових актів» розміщено презентацію на тему: «Здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів».

Для забезпечення ефективності та якості роботи щодо державної реєстрації нормативно-правових актів Головним територіальним управлінням юстиції налагоджено взаємодію з місцевими органами влади. Так, з метою забезпечення належної якості правової експертизи нормативно-правових актів та для вирішення найбільш складних питань, які виникають під час державної реєстрації нормативно-правових актів, з ініціативи Головного територіального управління юстиції створена консультативна рада, до складу якої включено працівників Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області протягом звітного періоду надавалася практична допомога суб'єктам нормотворення при підготовці проектів нормативно-правових актів. Усього за звітний період надано 119 консультацій працівникам суб'єктів нормотворення, відповідальним за підготовку та подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію.

Головним територіальним управлінням юстиціїщорічно узагальнюється стан виконання в області Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». Узагальнена інформація з пропозиціями щодо вдосконалення даного напрямку роботи направляється голові Хмельницької обласної державної адміністрації. Так, листом від 05 січня 2016 року № 07.5-13/13/75 направлено узагальнену інформацію за 2015 рік про стан виконання в області Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та пропозиції щодо його покращення.

Листом від 29 грудня 2016 року № 06.1.1-11/13/4675 направлено узагальнену інформацію за 2016 рік про стан виконання в області Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та пропозиції щодо його покращення.

Статистичний аналіз роботи Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 2016 рік  свідчить про те, що кількість нормативно-правових актів, які зареєстровані Головним територіальним управлінням юстиції збільшилась, порівняно з аналогічним періодом минулого року, що пояснюється ліквідацією територіальних управлінь юстиції та передачею функції з державної реєстрації нормативно-правових актів районного рівня  Головному територіальному управлінню юстиції.

Так, за звітний період до Головного територіального управління юстиції надійшло на державну реєстрацію 119 актів, з них - 65 розпоряджень місцевих державних адміністрацій (для порівняння: за 2015 рік надійшло на державну реєстрацію 46 актів, з них - 13 розпоряджень обласної державної адміністрації).

За визначений період:

зареєстровано 119 нормативно-правових актів, з них – 65 розпоряджень місцевих державних адміністрацій (за аналогічний період минулого року було зареєстровано 46 нормативно-правових актів, у тому числі 13 розпоряджень облдержадміністрації);

Рішення про відмову в державній реєстрації, повернення актів без державної реєстрації за 2016 рік та за 2015 рік  не приймалися.

За 2016 рік та за 2015 рік акти для доопрацювання суб'єктам нормотворення не направлялися.

Процедура скасування рішення про державну реєстрацію нормативно – правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції, протягом звітного періоду та за аналогічний період минулого року не застосовувалися.

Наказом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 22 грудня 2016 року № 630/09 затверджені План - графік проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб'єктів нормотворення обласного рівня на 2017 рік та План - графік проведення безвиїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб'єктів нормотворення районного рівня на 2017 рік.Згідно з переліками, усього, станом на 30 грудня 2016 року, в області нараховується 229 суб'єктів нормотворення, з них 18 суб'єктів нормотворення обласного рівня.

Протягом 2016 року Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області проведено 2122 перевірку стану додержання законодавства з питань державної реєстрації нормативно-правових актів, з них 1906 безвиїзних та 216 виїзних перевірок суб'єктів нормотворення. Під час проведення перевірок було переглянуто 13238(протягом 2015 року проведено 482перевірки суб'єктів нормотворення з яких 241 безвиїзних, 241 виїзних перевірок суб'єктів нормотворення, під час яких було переглянуто 6411актів).

Виїзні перевірки згідно затвердженого графіка проводилися лише у суб'єктів нормотворення обласного рівня. У ході виїзних перевірок актів, що підлягали державній реєстрації, але не були на неї подані, не виявлено. Перевірки проводилися за відповідні місяці 2016 року.

Безвиїзні перевірки проводяться у всіх суб'єктах нормотворення, а також у територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади.

Протягом 2016 року проведено 120 безвиїзних перевірок територіальних органів міністерств, інших органів центральної влади, які не є суб'єктами нормотворення.

У ході безвиїзних перевірок, проведених протягом 2016 року, актів, які підлягали державній реєстрації, але не були на неї подані, не виявлено.

Перевірки з питань додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Головним територіальним управлінням юстиції проводяться на підставі наказу від 10 червня 2016 року № 275/09 та з дотриманням Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380.

За результатами перевірок не виносилися пропозиції про усунення виявлених недоліків.

Також, протягом звітного періоду Головним територіальним управлінням юстиції проведено 4 комплексних перевірки: Деражнянського, Городоцького та Ярмолинецького районних, Славутського міськрайонного управлінь юстиції.

За результатами перевірок працівникам районних управлінь юстиції було надано методичну допомогу та направлено рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків та вдосконалення роботи з державної реєстрації нормативно-правових актів.

На виконання вимог Конституції Українив області вживаються заходи щодо оприлюднення нормативно-правових актів, які зачіпають права та законні інтереси громадян. З ініціативи Головного територіального управління юстиції було прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 1999 року № 441/99-р «Про оприлюднення нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру», зареєстроване в управлінні юстиції 18 листопада 1999 року за № 81/268, яке діє сьогодні зі змінами та доповненнями. Згідно із зазначеним вище розпорядженням обов'язок оприлюднення зареєстрованих нормативно-правових актів покладається на суб'єктів нормотворення. Даним розпорядженням також зобов'язано редакцію обласної газети «Подільські вісті» забезпечити безкоштовне опублікування занесених до Державного реєстру текстів нормативно-правових актів. Також, оприлюднення зареєстрованих нормативно – правових актів здійснюється шляхом висвітлення текстів нормативно – правових актів на веб-сайтах суб'єктів нормотворення.

Протягом звітного періоду рішення судових органів щодо визнання не чинними зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції нормативно-правових актів не приймалися. Акти прокурорського реагування  на зареєстровані акти не вносилися. При цьому слід зазначити, що скарги на зареєстровані нормативно-правові акти за звітний період відсутні.

На постійному контролі Головного територіального управління юстиції залишається питання перегляду нормативно-правових актів на їх відповідність Конституції та законодавству України. Протягом 2016 року Головним територіальним управлінням юстиції переглянуто 2139 нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, 114 з яких потребували приведення у відповідність до законодавства України. В результаті проведеної роботи 97 нормативно-правових актів визнано такими, що втратили чинність та до 17 актів внесено зміни. За 2015 рік Головним територіальним управлінням юстиції переглянуто 625 нормативно-правових актів, занесенихдо державного реєстру, з яких потребували приведення у відповідність до Конституції та законодавства України 39 актів. В результаті проведеної роботи 29 нормативно-правових актів визнано такими, що втратили чинність, до 10 актів було внесено зміни.

На виконання наказів Міністерства юстиції України від 22 липня 2000 року №133/7 та від 02 грудня 2002 року № 974/7 Головним територіальним управлінням юстиції проводиться робота щодо наповнення довідкової системи «Регіональний реєстр». Так, Головним територіальним управлінням юстиції протягом 2016  року до «Регіонального реєстру» внесено 119 карток з текстами нормативно-правових актів (протягом 2015  року до «Регіонального реєстру» внесено 46 карток з текстами нормативно-правових актів).

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)