Про результати діяльності Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів за 2017 рік


Державною реєстрацією нормативно-правових актів у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області займається відділ державної реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти. Куратором відділу є перший заступник начальника управління Продан Неля Василівна, робочий телефон (0382) 65-80-36. Організацію та контроль за здійсненням державної реєстрації нормативно-правових актів забезпечує начальник управлінняреєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Джубаба Людмила Василівна, робочий телефон (0382) 65-79-92, начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Пожалюк Олеся Володимирівна, робочий телефон (0382) 76-31-55.Функції щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів покладено навідділ державної реєстрації нормативно-правових актів у складі: головних спеціалістів Заяць Наталії Вікторівни, Носковської Анастасії Олегівни, робочий телефон (0382) 76-31-55, головного спеціалістаЯсниської Ольги Михайлівни, робочий телефон (0382) 76-30-49 та провідного спеціаліста  Корчевої Аліни Віталіївни, робочий телефон (0382) 76-31-55.

Положення про управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції, затверджене наказом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 23 червня 2016 року № 296/09 (зі змінами), Положення про відділ державної реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції, затверджене наказом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 21 червня 2017 року № 235/09. Посадові обов’язки працівників відділу закріплені у їх посадових інструкціях.

Робота проводиться відповідно до планів роботи Головного територіального управління юстиції, а також планів роботи відділу, що затверджуються в установленому порядку на рік та півріччя.

Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області за звітний період здійснено ряд організаційних заходів з метою належного забезпечення роботи щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, а саме:

25 січня 2017 рокуна засіданні колегії Головного територіального управління юстиції проаналізовано роботу Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області щодо державної реєстрації нормативно-правових актів за 2016 рік, обговорено основні проблеми з даного напрямку роботи  та прийнято ряд пропозицій щодо вдосконалення зазначеної роботи;

20 лютого 2017 рокупроведено семінар для суб’єктів нормотворення області (начальників юридичних та загальних відділів районних державних адміністрацій  та їх структурних підрозділів)  з питань державної реєстрації нормативно-правових актів у режимі відеоконферецзв’язку;

20 лютого 2017 рокуголовним спеціалістом відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області для осіб офіцерського складу Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького проведено лекцію на тему: «Державна реєстрація нормативно-правових актів та їх офіційне оприлюднення»;

22 лютого,  09 березня, 10 березня, 13 березня, 17 березня, 22 березня, 27 березня, 05 квітня, 12 вересня, 22 листопада 2017 року проведено кущові семінари для суб’єктів нормотворення (начальників юридичних та загальних відділів районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів) Дунаєвецької, Віньковецької, Деражнянської, Летичівської, Кам'янець-Подільської, Шепетівської, Старокостянтинівської, Хмельницької, Білогірської, Волочиської, Красилівської районних державних адміністрацій з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

17 травня 2017 року на засіданні колегії Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області розглянуто питання про стан дотримання в області Указу Президента України від 03.10.1992 № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», проаналізовано підсумки роботи за 4 місяці 2017 року та прийнято ряд рішень щодо подальшої роботи за напрямом;

12 грудня 2017 рокувзято участь в роботінауково-практичного круглого столу «Питання реалізації і захисту прав та свобод людини і громадянина: вітчизняні реалії та проблематика» з доповіддю  «Державна реєстрація нормативно-правових актів, як складова захисту прав людини в Україні»;

21 грудня 2017 року проведено семінар у режимі відеоконферецзв’язку для працівників юридичних служб районних державних адміністрацій Хмельницької області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

проведено 12 оперативних нарад управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти  з питань держаної реєстрації нормативно-правових актів;

проведено 2 семінарських заняття для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади з актуальних питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

проведено 6 стажувань працівників суб’єктів нормотворення області,під час яких вивчено питання проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, оприлюднення нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, безвиїзних та виїзних перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно – правових актів суб’єктів нормотворення;

розробленота доведено до відома суб’єктів нормотворення методичні рекомендації на теми: «Особливості здійснення безвиїзних перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», «Погодження власних актів суб’єктів нормотворення із заінтересованими органами та подання їх на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області».

Для забезпечення ефективності та якості роботи щодо державної реєстрації нормативно-правових актів Головним територіальним управлінням юстиції налагоджено взаємодію з місцевими органами влади. Так, з метою забезпечення належної якості правової експертизи нормативно-правових актів та для вирішення найбільш складних питань, які виникають під час державної реєстрації нормативно-правових актів, з ініціативи Головного територіального управління юстиції створена консультативна рада, до складу якої включено працівників Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області протягом звітного періоду надавалася практична допомога суб’єктам нормотворення при підготовці проектів нормативно-правових актів. Усього за звітний період надано 146 консультації працівникам суб’єктів нормотворення, відповідальним за підготовку та подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію.

Головним територіальним управлінням юстиціїщорічноузагальнюється стан виконання в області Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». Узагальнена інформація з пропозиціями щодо вдосконалення даного напрямку роботи направляється голові Хмельницької обласної державної адміністрації. Листом від 28 грудня 2017 року № 06.1.1-12/13/4478 направлено узагальнену інформацію за 2017 рік про стан виконання в області Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та пропозиції щодо його покращення.

Статистичний аналізроботи Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 2017 рік  свідчить про те, що кількість нормативно-правових актів, які зареєстровані Головним територіальним управлінням юстиції збільшилась, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23 відсотки, що пояснюється збільшенням нормотворчої активності суб’єктів нормотворення.

Так, за звітний період до Головного територіального управління юстиції надійшло на державну реєстрацію 147актів, з них - 91 розпорядження місцевих державних адміністрацій (для порівняння: за 2016 рікнадійшло на державну реєстрацію 119актів, з них - 65 розпоряджень місцевих державних адміністрацій).

За визначений період:

зареєстровано 146 нормативно-правових акти, з них – 91 розпорядження місцевих державних адміністрацій (за аналогічний період минулого року було зареєстровано 119 нормативно-правових актів, у тому числі 65 розпоряджень місцевих державних адміністрацій).

Рішення про відмову в державній реєстрації, повернення актів без державної реєстрації за2017 рік та за 2016 рік  не приймалися.

За 2017 рік на доопрацюваннянаправлено наказ управління фінансів Городоцької районної державної адміністрації від 03 жовтня 2017 року № 31-н «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2018 рік». Правовою експертизою нормативно-правового акта встановлено, що він не приведений у відповідність чинному законодавству України та його прийнято з порушенням вимог нормопроектувальної техніки(п. 12, п. 19 розділу ІІ,п. 8 розділу ІІІ Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області 10 листопада 2016 року № 555/09, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 10 листопада 2016 року за № 97/3011). Наказ управління фінансів Городоцької районної державної адміністрації повторно подано на державну реєстрацію 19 жовтня 2017 року, зареєстровано Головним територіальним управлінням юстиції 23 жовтня 2017 року за № 116/3149.

 За 2016 рік акти для доопрацювання суб’єктам нормотворення не направлялися.

Процедура скасування рішення про державну реєстрацію нормативно – правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції, протягом звітного періоду та за аналогічний період минулого року не застосовувалися.

Наказом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 08 грудня 2017 року № 382/09 затверджені План - графік проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення обласного рівня на 2018 рік, План - графік проведення безвиїзних перевірок щодо додержання                 законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення районного рівня на 2018 рік та План - графік проведення виїзних перевірок щодо додержання  законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення районного рівня на 2018 рік. Згідно з переліками, усього, станом на 29 грудня 2017 року, в області нараховується 229 суб’єктів нормотворення, з них 17 суб’єктів нормотворення обласного рівня.Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року № 916/2017-р «Про затвердження Положення про Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації у новій редакції» Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації ліквідовано з передачею його функцій Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації (станом на 29 грудня 2017 року Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсівХмельницької обласної державної адміністрації).

Протягом 2017 рокуГоловним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області проведено 2965 перевірок стану додержання законодавства з питань державної реєстрації нормативно-правових актів, з них 2750 безвиїзних та 215 виїзних перевірок суб’єктів нормотворення. Під час проведення перевірок було переглянуто 22 131акт(протягом 2016 року проведено 2122 перевірки суб’єктів нормотворення з яких 1906 безвиїзних, 216 виїзних перевірок суб’єктів нормотворення, під час яких було переглянуто 13 238 актів).

Виїзні перевіркизгідно затвердженого графіка проводилися лише у суб’єктів нормотворення обласного рівня. У ході виїзних перевірок актів, що підлягали державній реєстрації, але не були на неї подані, не виявлено. Перевірки проводилися за відповідні місяці 2017 року.

Безвиїзніперевірки проводилися у всіх суб’єктах нормотворення, а також у територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади.

Протягом 2017 року проведено 107 безвиїзних перевірок територіальних органів міністерств, інших органів центральної влади, які не є суб’єктами нормотворення.

У ході безвиїзних перевірок, проведених протягом 2017 року, актів, які підлягали державній реєстрації, але не були на неї подані, не виявлено.

Перевірки з питань додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Головним територіальним управлінням юстиції проводяться на підставі наказу від 08 грудня 2017 року № 382/09  та з дотриманням Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380.

За результатами перевірок не виносилися пропозиції про усунення виявлених недоліків.

На виконання вимог Конституції Українив області вживаються заходи щодо оприлюднення нормативно-правових актів, які зачіпають права та законні інтереси громадян. З ініціативиГоловного територіального управління юстиції було прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 1999 року № 441/99-р «Про оприлюднення нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру», зареєстроване в управлінні юстиції 18 листопада 1999 року за № 81/268, яке діє сьогодні зі змінами та доповненнями. Згідно із зазначеним вище розпорядженням обов'язок оприлюднення зареєстрованих нормативно-правових актів покладається на суб'єктів нормотворення. Даним розпорядженням також зобов'язано редакцію обласної газети «Подільські вісті» забезпечити безкоштовне опублікування занесених до Державного реєстру текстів нормативно-правових актів. Також, оприлюднення зареєстрованих нормативно – правових актів здійснюється шляхом висвітлення текстів нормативно – правових актів на веб-сайтах суб’єктів нормотворення.

Протягом звітного періоду рішення судових органів щодо визнання нечинними зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції нормативно-правових актів не приймалися. Акти прокурорського реагування  на зареєстровані акти не вносилися. При цьому слід зазначити, що скарги на зареєстровані нормативно-правові акти за звітний період відсутні.

На постійному контролі Головного територіального управління юстиції залишається питання перегляду нормативно-правових актів на їх відповідність Конституції та законодавству України. Протягом 2017 року Головним територіальним управлінням юстиції переглянуто 5517 нормативно-правових акти, занесених до державного реєстру, 239 з яких потребували приведення у відповідність до законодавства України. В результаті проведеної роботи 210нормативно-правових актів визнано такими, що втратили чинність та до 29 актів внесено зміни. За 2016 рік Головним територіальним управлінням юстиції переглянуто 2139 нормативно-правових акти, занесених до державного реєстру, з яких потребували приведення у відповідність до Конституції та законодавства України 114 актів. В результаті проведеної роботи  97 нормативно-правових актів визнано такими, що втратили чинність, до 17 актів було внесено зміни.

На виконання наказів Міністерства юстиції України від 22 липня 2000 року №133/7 та від 02 грудня 2002 року №974/7 Головним територіальним управлінням юстиції проводиться робота щодо наповнення довідкової системи «Регіональний реєстр». Так, Головним територіальним управлінням юстиції протягом 2017  року до «Регіонального реєстру» внесено 146 карток з текстами нормативно-правових актів (протягом 2016  року до «Регіонального реєстру» внесено 119 карток з текстами нормативно-правових актів). 

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)