Регіональний конкурс серед юристів "МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ"


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Хмельницької обласної 
міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової
освіти населення
_______________ С.А. Павлишина 
 «08» листопада 2018 року
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний конкурс серед юристів
«МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ» 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Це Положення регулює порядок проведення та визначення переможців регіонального конкурсу серед юристів «МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ» (далі- конкурс).
 
2. Конкурс проводиться з метою:
підвищення кваліфікації і професійного росту молодих юристів та престижу їх праці;
сумлінного виконання молодими юристами їхніх службових обов’язків, постійного вдосконалення організації роботи, розвитку ініціативності та творчості;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
розширення участі правничої молоді у науково-дослідній роботі;
утвердження поваги до права через довіру до правників.
 
               ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
 
1. Організатором конкурсу є Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення. Координатором проведення Конкурсу є Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області. 
 
2. Учасниками конкурсу є юристи віком до 35 років, які мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 2-х років. Кількість учасників Конкурсу не обмежується.
 
3. Переможцями Конкурсу визнаються учасники, які досягли найкращих результатів у роботі за підсумками 2017 року  та до 01 листопада 2018 року включно та відповідають вимогам професійної і ділової етики, що будується на  загальноприйнятих засадах служіння народу України, професіоналізмі, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональній відповідальності за виконання службових обов’язків, дисципліні тощо.
 
4. Конкурс проводиться у 4 етапи:
- прийом анкет учасників Конкурсу  (з 12 листопада по 10 грудня 2018 року);
- відбір найкращих номінантів для участі у наступному етапі конкурсу (до 14 грудня 2018 року);
- презентація обраними номінантами своєї діяльності з 01 січня 2017 року по 01 листопада 2018 року, визначення фіналістів конкурсу (з  17 по 21 грудня 2018 року);
- проведення індивідуального брейн-шторму серед фіналістів та урочисте нагородження переможців конкурсу (з 17 по 21 грудня 2018 року).
 
5. Відомості про проведення конкурсу і його підсумки публікуються на офіційних веб-сторінках Хмельницької обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.
 
                    ІІІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ КОНКУРСУ
 
1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.
 
2. Організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу здійснює Організаційний комітет (далі - Оргкомітет), який формується із членів Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області. До складу Оргкомітету Конкурсу за посадою входять голова, секретар ради, заступники голови та інші члени Координаційної ради молодих юристів при  Головному  територіальному управлінні  юстиції у Хмельницькій області. До Оргкомітету можуть входити представники Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Робота Оргкомітету здійснюється на громадських засадах.
Персональний склад Оргкомітету затверджується рішенням Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області і публікується на офіційній веб-сторінці Головного територіального управління юстиції у підрозділі «Координаційна рада молодих юристів».
 
3. Проведення конкурсу та визначення переможців покладається на Оргкомітет.
 
4. Оргкомітет Конкурсу: 
- збирає, аналізує, узагальнює інформацію учасників Конкурсу;
- визначає дату проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу;
- організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу;
- приймає рішення про публікацію інформації, що стосується проведення Конкурсу, на офіційній веб-сторінці Головного територіального управління юстиції у підрозділі «Координаційна рада молодих юристів»;
- вживає заходи із залучення до підтримки у проведенні конкурсу професійних і громадських об’єднань правників, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань;
- забезпечує інформування населення щодо проведення Конкурсу у засобах масової інформації Хмельницької області тощо.
 
5. Розпорядчими органами Конкурсу є Голова Оргкомітету і Секретар Оргкомітету.
 
6. Голова Оргкомітету:
- керує роботою Оргкомітету і організовує виконання його рішень;
- представляє Оргкомітет у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями.
 
7. Секретар Оргкомітету веде протоколи засідань, готує необхідну інформацію та здійснює відповідне листування.
 
8. Рішення Оргкомітету оформлюється протоколом, який підписується Головою та Секретарем. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування.
 
               IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
 
1. На Конкурс подаються анкети встановленого зразка (Додаток 1 до цього Положення).
2. Право участі у Конкурсі з власної ініціативи мають працівники у галузі права:
органів державної влади;
органів місцевого самоврядування;
органів судової влади та прокуратури;
правоохоронних органів;
підприємств, установ та організацій будь-яких форм власності;
громадських об’єднань;
наукові працівники;
нотаріуси, помічники нотаріусів;
адвокати, помічники адвокатів.
 
3. Пропозиції щодо участі у Конкурсі подаються до Оргкомітету шляхом надсилання анкети, за адресою: 29007, м. Хмельницький,                       вул. Володимирська, 91, Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, та дублюється на електронну пошту: info@km.minjust.gov.ua, в одному примірнику.
 
4. Анкета повинна містити обґрунтування мотивів висування кандидата, стислу інформацію про вагомість діяльності номінанта, його особисті досягнення у правовій сфері за період з 01.01.2017 року до 01.11.2018 з їх підтвердженням (не більше 5 додатків до анкети).
 
5. Час та місце проведення урочистої церемонії нагородження визначаються Оргкомітетом. Оргкомітет електронною поштою або через засоби зв’язку запрошує номінантів Конкурсу для участі у третьому та четвертому етапах.
 
6. Третій етап Конкурсу відбувається за участі обраних номінантів, які мають презентувати досягнення у професійній сфері за період з 01 січня 2017 року по 01 листопада 2018 року з використанням розробленого відео або презентації (програма Microsoft PowerPoint). Номінанти можуть обговорювати доповідь, зокрема, ставити запитання,  висловлювати власну думку.
 
7. Оргкомітет за результатами проведення третього етапу визначає фіналістів конкурсу за наступними критеріями:
досягнення у професійній сфері;
ораторське мистецтво;
доступність викладення матеріалу щодо діяльності;
творчий характер розробленого відео або презентації;
активна участь в обговоренні.
 
8. Рішення щодо визначення фіналістів приймаються більшістю голосів присутніх членів Оргкомітету на засіданні шляхом відкритого голосування.
 
9. Четвертий етап Конкурсу відбувається шляхом проведення індивідуального брейн-шторму серед фіналістів. Індивідуальний брейн-шторм включає оперативне вирішення практичних завдань у юридичному полі. 
 
10. Повідомлення про підсумки третього та четвертого етапів Конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.
 
11. У разі незгоди з  результатами Конкурсу учасник може подати апеляцію до Оргкомітету у той самий день. Оргкомітет розглядає апеляційну скаргу невідкладно.
 
12. Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами I, II та III ступенів і цінними подарунками.
 
13. Відзначення переможців Конкурсу відбувається в урочистій обстановці. Нагородження здійснюють представники Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, у тому числі голова, заступник голови ради, голова Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.
 
14. Результати Конкурсу підлягають опублікуванню на офіційних веб-сайтах Хмельницької обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.
 
15. Фінансування Конкурсу здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства за рахунок коштів Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Додаток 1
 
                                                  АНКЕТА
            учасника регіонального конкурсу серед молодих юристів
                                «МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ»
 
Всі поля – обов’язкові для заповнення!
 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові_______________________________________________________________________
2. Дата народження_______________________________________________________________________________
3.Освіта:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Спеціалізація:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Загальний досвід роботи в юриспруденції:___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Місце роботи  та посада:__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Науковий ступінь, вчене звання:___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
8. Державні нагороди, професійні відзнаки:___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Особисті досягнення в правовій сфері:______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Номер телефону та електронна адреса: ________________________________________________________
 
 
Додатки: на ___ арк.
 
Дата                                                                                                                 Підпис
 Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області