Новини

Які на сьогодні вимоги до осіб, що бажають займатись нотаріальною діяльністю? Чи різняться вимоги до державного і приватного нотаріуса?

Які на сьогодні вимоги до осіб, що бажають займатись нотаріальною діяльністю? Чи різняться вимоги до державного і приватного нотаріуса?
Які на сьогодні вимоги до осіб, що бажають займатись нотаріальною діяльністю? Чи різняться вимоги до державного і приватного нотаріуса?
Нотаріус - це посадова особа, на яку покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії. Нотаріус, незалежно від того, чи є він державним, чи приватним, вчиняє нотаріальні дії від імені держави. Водночас нотаріус несе особисту відповідальність за вчинення нотаріальних дій.
Вимоги до державного та приватного нотаріуса встановлені однакові:
1. Нотаріусом може бути тільки громадянин України, тому втрата ним громадянства України або виїзд за межі України на постійне проживання є однією з підстав анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
2. Нотаріус повинен мати вищу юридичну освіту не нижче магістра.
3. Слід володіти державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
4. Стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, успішне складення кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
5. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім реабілітованої особи), особа, дієздатність якої обмежена, або особа, визнана недієздатною.