Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Відповідь:
 
Норми ст.104 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) встановлюють, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється Кодексом України з процедур банкрутства
Особливості припинення банку як юридичної особи встановлюються законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 
Відповідно до ст.105 ЦКУ учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, зобов'язані:
- протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
- призначити ліквідаційну комісію (виконання функції якої може бути покладено на орган управління юридичної особи), її голову або ліквідатора та встановити порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог (не може становити менше двох і більше шести місяців).
До ліквідаційної комісії або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.
 
Підстави та порядок ліквідації юридичної особи встановлені ст.110-111 ЦКУ.
 
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) передбачає процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.
 
1 етап: Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації, для якої подаються:
1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) відповідного рішення (повинно відповідати вимогам спеціального законодавства та установчих документів юридичної особи);
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад ліквідаційної комісії або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для осіб, які мають відповідну відмітку в паспорті), порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні про припинення шляхом ліквідації.
Вказані відомості обов’язково вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (п.26 ч.2 ст.9 Закону).
Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації – подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) відповідного рішення.
 
Для державної реєстрації зміни складу ліквідаційної комісії, голови комісії або ліквідатора – подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) відповідного рішення.
 
2 етап: Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються:
1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
 
Крім того, певні вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації передбачено також ст.15 Закону (п.1-7, 13-14, 16 ч.1) та ч.3 ст.34 Закону України «Про нотаріат».
 
Проведення зазначених вище реєстраційних дій здійснюється без справляння адміністративного збору.
 
Закон, також, у ч.6,7 ст.25 визначає підстави та порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
Виключні підстави для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації визначено ст. 27 та 28 Закону відповідно.
Наприклад, щодо відмови, то підставою може бути те, що документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:
щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду;
щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
тощо.
 
#відділвзаємодіїзсубєктамидержавноїреєстраціїтапідвищеннякваліфікаціїдержавнихреєстраторів