Новини

Як виписати зі свого житла осіб, які вже там не проживають?

Як виписати зі свого житла осіб, які вже там не проживають?
Як виписати зі свого житла осіб, які вже там не проживають?
Відповідно до частини 1 статті 316 Цивільного кодексу правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Окрім того, згідно зі статтею 317 ЦК власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Стаття 319 ЦК визначає, що саме власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
Особа має право на звернення до суду????за захистом своїх прав та інтересів.
Для початку в таких випадках потрібно скласти акт про осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні впродовж року. Окрім того, належним доказом відсутності певних осіб за місцем їх постійного проживання є покази свідків. Після зібрання всіх необхідних доказів наступним кроком є звернення до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
До позовної заяви додаються такі документи (перелік не є вичерпним):
??документ, що підтверджує сплату судового збору (908 гривень);
??документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно;
??документи, що підтверджують факт відсутності члена сім'ї власника у займаному приміщенні без поважних причин понад один рік.