Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Відповідь:
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) у ст.1 визначає, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
Невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек (далі – архівна складова) (ч.1 ст.13 Закону).
Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1141 (зі змінами) (далі – Порядок ведення) у п.40 передбачає, що відомості невід’ємної архівної складової частини Державного реєстру прав використовуються державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав для встановлення наявності (відсутності) записів про державну реєстрацію прав, їх обтяжень, у тому числі з метою їх перенесення до Державного реєстру прав та погашення у випадках, передбачених цим Порядком.
Разом з тим, норми ч.5 ст.12 Закону встановлюють, що відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, що є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав, використовуються як актуальні виключно в разі, якщо відомості про право власності на відповідне нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва не внесені до Державного реєстру прав, а відомості про інші речові права, відмінні від права власності, та/або обтяження речових прав не внесені та не припинені в Державному реєстрі прав.
Підстави та процедуру погашення записів визначає п.45 Порядку ведення, а саме:
1) у разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. в архівній складовій, після внесення до Державного реєстру прав відомостей, передбачених пунктами 41, 42 та 44 цього Порядку, державний реєстратор проставляє:
- у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітку про погашення запису про об’єкт нерухомого майна, незавершеного будівництва. У разі належності майна на праві спільної власності проставляється відмітка про погашення запису про право власності виключно щодо особи, стосовно якої проводяться реєстраційні дії;
- в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек відмітку про погашення запису про обтяження речового права та/або запису про іпотеку.
2) у разі, коли відповідна державна реєстрація вже проведена в Державному реєстрі прав без проставлення відмітки:
- під час проведення наступних реєстраційних дій щодо відповідного об’єкта нерухомого майна;
- у разі відсутності необхідності проведення реєстраційних дій – за заявою про виправлення технічної помилки, яку може подати також особа, записи про яку в Реєстрі прав власності на нерухоме майно залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємці (правонаступники).
Для погашення за окремою заявою жодні документи не подаються, але обов’язковим є ідентифікація відповідного об’єкта нерухомого майна та наявність в Державному реєстрі прав запису про право власності за особою щодо якої здійснюється погашення запису або за іншою особою (у разі подання заяви попереднім власником (його спадкоємцем) щодо якого записи залишилися непогашеними).
Постановою КМУ від 13.05.2020 № 399, що набрала чинності 29.05.2020, було внесено зміни до п. 6, 8 Порядку ведення та передбачено тип заяви - «про виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав», з поділом її на підтипи помилок:
- технічна помилка у відомостях Державного реєстру прав з вини заявника;
- технічна помилка у відомостях Державного реєстру прав з вини державного реєстратора;
- погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.
До оновлення програмного забезпечення Державного реєстру прав та приведення його у відповідність до положень законодавства – для погашення записів технічно використовується заява з типом «про внесення змін» або «інше».
Крім того, норми ст.34 Закону передбачають справляння адміністративного збору лише за виправлення технічної помилки з вини заявника, тому погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно здійснюється безоплатно.