Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Відповідь:
?? Відповідно до п. 9 ч.1 ст. 27 Закону Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — Закон) державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться, зокрема, на підставі судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.
?? Ч.1, 2, 4 ст. 31-1 Закону визначає, що реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР), без подання відповідної заяви заявником.
?? Державна судова адміністрація України у день набрання законної сили рішенням суду, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового рішення. Інформаційна взаємодія між Державним реєстром прав та ЄДРСР здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.
?? Абз.1 п.2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.10.2016 № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (далі – Закон №1666-VIII) встановлює, що до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром прав та ЄДРСР, передбаченої Законом, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.
?? Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 2 Закону заявником є власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло речове право, або уповноважені ними особи – у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав.
?? Державний реєстратор прав на нерухоме майно з метою встановлення набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі поданого рішення суду обов’язково використовує відомості ЄДРСР за допомогою офіційного вебпорталу судової влади України щодо наявності такого рішення у відповідному реєстрі в електронній формі, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами. У разі відсутності рішення суду в ЄДРСР державний реєстратор прав на нерухоме майно запитує копію такого рішення суду, засвідчену в установленому порядку, від відповідного суду. Направлення запиту до суду про отримання копії рішення суду є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №1666-VIII).
?? Відповідно до статті 20 Закону у разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства. Саме до таких документів належать судові рішення, які, згідно із чинним законодавством зберігаються в матеріалах судових справ.
?? З 1 січня 2020 року діє нова Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 р. № 814. Наказами Державної судової адміністрації України від 24.12.2019 р. №1196, від 03.06.2020№ 248 до Інструкції було внесено низку змін, зокрема, в частині засвідчення та видавання копій судових рішень і документів.
Процедура засвідчення та видання копій судових рішень і документів включає:
?? Копія судового рішення, виготовлена апаратом суду, засвідчується відповідальною особою апарату суду та печаткою суду із зазначенням дати.
?? Якщо судове рішення не набрало законної сили, про це працівник апарату суду зазначає на копії, що видається чи надсилається; на копії судового рішення, що набрало законної сили, зазначається дата набрання ним чинності.
?? Копії судових рішень, що набрали законної сили або підлягають негайному виконанню, повинні бути прошиті, пронумеровані, засвідчені та скріплені відповідною печаткою суду. Вони можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством. Вони виготовляються апаратом суду лише після внесення суми судового збору за виготовлення копії судового рішення.
?? Копія судового рішення повинна відповідати оригіналу та може бути виготовлена шляхом:
1) виготовлення ксерокопії з оригіналу судового рішення, яке знаходиться в матеріалах справи;
2) роздруківки копії судового рішення, збереженого в електронному вигляді в автоматизованій системі документообігу суду.
?? Копія судового рішення (документу) засвідчується відміткою "Згідно з оригіналом".
?? На копії судового рішення (документу) може зазначатися інформація про те, що оригінал судового рішення (документу) знаходиться в матеріалах справи (кримінального провадження).
?? У разі засвідчення з оригіналу електронного документу, збереженого в автоматизованій системі документообігу суду, проставляється відмітка "Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду".
?? На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія».
?? На копії документа зазначається найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати її засвідчення.
?? Відмітка про засвідчення розміщується нижче реквізиту документа «Підпис».
?? Копія документа скріплюється відповідною печаткою суду.
?? Якщо копія складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на три проколи, а на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом відповідальної особи апарату суду, засвідчена відбитком печатки суду, із відміткою «Всього в копії _____ арк.», посади та П. І. Б. відповідальної особи апарату суду.
?? Допускається засвідчувати копії документів поаркушно.
?? Копія документа скріплюється відповідною печаткою суду.
?? До копії судового рішення, до якого внесено зміни, також додається копія судового рішення, яким його змінено.