ІсторіяІсторія становлення органів української юстиціїпов'язана з історією зародження української державності. Біля її витоків стояла Українська Центральна Рада. Наприкінці червня 1917 року у першому національному уряді — Генеральному Секретаріаті — було створене Генеральне секретарство судових справ (юстиції) на чолі з В. Садовським. Після проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради від 9 січня 1918 р. України "самостійною… суверенною державою Українського народу", Генсекретарство судових справ перейменовано в новому уряді — Раді Народних Міністрів — на Міністерство судових справ, яке очолив С. Шелухін.

За гетьмана П. Скоропадського Міністерством судових справ здійснювалася практично вся правова політика.

15 липня 1918 р. Міністерство судових справ перейменовано на Міністерство юстиції. Під його керівництвом діяли 3 судові палати, 19 окружних судів та 112 міських та повітових з'їздів мирових суддів.

На території Хмельниччини в той час діяв Кам'янець-Подільський окружний суд, (утворений указом сенату від 14 червня 1880 року), який підпорядковувався Міністерству юстиції і Одеській судовій палаті. Кам'янець-Подільський окружний суд діяв до 19.02.1919 року. Протягом цього періоду діяли 12 дільниць мирових суддів Кам'янець-Подільського мирового округу та 7 інших.

Головними завданнями тогочасного Міністерства юстиції були:здійснення управління судовими органами та пенітенціарною системою, вдосконалення судочинства в умовах перехідного етапу української державності, кодифікація законодавства, підготовка проектів кримінальних, кримінально-процесуальних кодексів та інших нормативних актів.

Радянський періодрозвитку органів юстиції почався з 28 листопада 1918 р., коли в Харкові було утворено Відділ юстиції при тимчасовому Робітничо-Селянському уряді України, в січні 1919 р. – Комітет юстиції при Всеукраїнському революційному комітеті, а в січні 1920 р. – Народний комісаріат юстиції УРСР.

У 1936 році органи юстиції та прокуратури розділилися. Наркомами юстиції працювали Ф. Радченко (1936-1937рр.) і М. Бабченко (1938-1947 рр.).

В 1937 році, було утворено управління народного комісаріату юстиції УРСР по Кам'янецькій області, яке підпорядковувалось Народному комісаріату юстиції УРСР, (керівник Бабченко). У 1944 році вказане управління було реорганізовано в обласне управління народного комісаріату юстиції по Кам'янець-Подільській області (керівник Кащенко). У підпорядкуванні вказаної установи знаходились суди, адвокатура і нотаріат. Загальна кількість діючих народних суддів, на той час, складала 40 чоловік. Із загальної кількості дільниць нарсудів було лише три міських (м. Проскурів, Кам'янець-Подільський, Шепетівка), інші районні. Більшість нарсуддів були молодими спеціалістами, що закінчили курси, і не мали практичного досвіду роботи (таких 23 особи); лише 2 нарсудді мали вищу юридичну освіту, 12 – середню, інші - взагалі не мали юридичної освіти. Порівняно із сьогоденням, на той час працювало досить мало судових виконавців ( лише 39 чоловік на область, які також не мали юридичної освіти); 33 адвокати, (з яких лише 17 чоловік мали вищу юридичну освіту, решта - середню юридичну освіту); 15 нотаріусів, (з яких лише 3 особи мали вищу юридичну освіту).

Діяли три нотаріальні контори в містах Кам'янець-Подільському, Проскурові та Шепетівці. Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 09.08.1944 року за № 1016 затверджено «Положення про державний нотаріат УРСР», яке регулювало основи організації, функціонування та порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами.

Починаючи з 1946 рокуобласне управління народного комісаріату юстиції по Кам'янець-Подільській області перейменовано в обласне управління Міністерства юстиції по Кам'янець-Подільській області (керівник Сенчик). Управління підпорядковувалось Міністерству юстиції УРСР. З 1947 року обласним управлінням Міністерства юстиції по Кам'янець-Подільській області керував Литвинов, а починаючи з 1949 року керівником призначено Очеретька.

Станом на 1948 рік по Кам'янець-Подільській області діє 47 дільниць народних судів. Кількість судових виконавців зросла до 47 чоловік. Кількість нотаріусів по області не змінилась - їх лише 15 чоловік.

В 1948 році була проведена реформа судової системи, в результаті якої, було проведено вибори та обрано по області 47 народних суддів і 3159 народних засідателів.

В 1950 – 52 роках обласний суд Кам'янець-Подільської області та всі дільниці народних судів були повністю укомплектовані нарсуддями, з яких лише 6 - мали вищу юридичну освіту, а 5 - середню юридичну освіту. Станом на 1951 рік, в області функціонує 15 нотаріальних контор, в яких працює 16 нотаріусів.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16.01.1954 року Кам'янець-Подільська область була перейменована в Хмельницьку область, у зв'язку з чим обласне управління Міністерства юстиції по Кам'янець-Подільській області було реорганізовано в управління Міністерства юстиції при Хмельницькій обласній Раді депутатів трудящих. (керівник Очеретько).

У 1963 році Міністерство юстиції було ліквідовано,а його функції покладено на юридичну комісію при Раді Міністрів Української РСР та Верховний суд УРСР, а на місцях – на обласні суди. В 1963 році управління Міністерства юстиції при Хмельницькій обласній Раді депутатів трудящих також ліквідовано, а функції управління Міністерства юстиції виконував обласний суд Хмельницької області.

З 27 листопада 1970 року, діяльність Міністерства юстиції УРСР була відновлена. Вона регламентувалася відповідним Положенням, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1972 року, яким передбачалося, що Мін'юст забезпечує організаційне керівництво судами, перевіряє організацію роботи судів, заслуховує з цих питань доповіді голів судів, вивчає і узагальнює практику, розробляє пропозиції з питань організації діяльності судів, здійснює керівництво і контроль за роботою по виконанню рішень, керує роботою з кадрами судових органів і підвідомчих організацій та установ юстиції тощо. Протягом 1970-1990 років Міністерство юстиції УРСР очолював В. Зайчук.

Відповідні управління юстиції були створені при обласних Радах депутатів трудящих. Управління юстиції обласної Ради депутатів трудящих Хмельницької області очолив Слюсаренко В. Г., його заступником був Гаврилюк А.І. Управлінню юстиції обласної Ради депутатів трудящих Хмельницької області підпорядковувались наступні народні суди:

- Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівський міські;

- Білогірський, Волочиський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Теофіпольський, Хмельницький, Чемеровецький, Шепетівський, Ярмолинецький районні.

Починаючи з 1972 року в Хмельницькій області функціонує 14 нотаріальних контор, які обслуговують 20 районів. Чотири нотаріальні контори обслуговують по 2 райони, Летичівська нотаріальна контора обслуговує три райони, а 1 Хмельницька нотаріальна контора обслуговує населення обласного центру. В нотаріальних конторах працює 15 нотаріусів та 2 консультанти.

В 1973 році Управління юстиції перейменовано у відділ юстиції виконкому Хмельницької обласної ради народних депутатів трудящих. Очолив вказаний відділ юстиції Слюсаренко В. Г., який здійснював загальне керівництво, організовував роботу щодо забезпечення кадрами, забезпечував ведення судової статистики та кодифікаційно-довідкової роботи. Заступник начальника відділу юстиції - Гаврилюк А. І. здійснював керівництво та організацію роботи народних судів, забезпечував виконання судових рішень. Заступник начальника відділу юстиції Грудень І. В. забезпечував ведення правової роботи в народному господарстві, здійснення правової пропаганди юридичних знань серед населення, керував роботою президії обласної колегії адвокатів, роботою нотаріальних контор. Крім того, у відділі юстиції працювало 4 консультанта, які забезпечували організацію роботи нарсудів, аналізували і узагальнювали судову практику по розгляду кримінальних, цивільних справ, та проводили організаційну, профілактичну роботу з народними засідателями.

25.12.1974 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон України «Про державний нотаріат», який врегульовував основні питання організації та діяльності органів нотаріату.

Починаючи з 1974 року у Хмельницькій області функціонує 22 нотаріальні контори, в яких працює 23 нотаріуса.

В кінці 70 роківу відділі юстиції, нарсудах та нотаріальних конторах вже працює 278 осіб, з них 14 осіб - у відділі юстиції, 43 особи – нарсуддями, 23 – нотаріусами, 76 – секретарями, решта - технічні працівники.

З 1974 року діяла Президія Хмельницької обласної колегії адвокатів, керівником якої був Голуб В.С. На той час. в колегії працювали 58 адвокатів.

В 1977 - 1978 роках в Хмельницькій області функціонувало 19 нотаріальних контор, в яких працювали 22 нотаріуса.

В1979 році вже працювала 21 нотаріальна контора.

В 1979 році начальником відділу юстиції виконкому Хмельницької обласної ради народних депутатів трудящих призначили Голуба В. С., який понад 13 років працював на цій посаді, його заступником був Гаврилюк А. І.

Починаючи з 1980 року головою Президії Хмельницької обласної колегії адвокатів був Слюсаренко В. Г. В даний період адвокатура поповнились новими працівниками, було прийнято 13 адвокатів.

Підсумовуючи історичний екскурс радянського періоду діяльності Міністерства юстиції, треба акцентувати увагу на тому, що, поряд з іншими республіканськими міністерствами, воно не було самостійним у здійсненні державного управління. Його роль зводилася переважно до функції передавальної ланки у багатоступеневій союзно-республіканській системі державного управління колишнього СРСР.

Проголошення в 1991 році незалежності України, а відтак - розбудова демократичної правової держави, впровадження політичної, економічної та правової реформ обумовили необхідність кардинальних змін у діяльності Міністерства юстиції.

Працівники системи органів юстиції, вчені-юристи, правники усвідомлюючи свою відповідальність у динамічному процесі реформування усіх сфер суспільного життя докладають зусиль для всебічного утвердження у суспільстві неодмінної, незаперечної цінності – поваги до Його Величності Закону.

Затверджені Постановами Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 року та 3 жовтня 1992 року Положення про Міністерство юстиції призвело до значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що в свою чергу, призвело до суттєвих перетворень у центральному апараті. З цього часу Мін'юст організовує забезпечення діяльності обласних, Київського міського, районних (міських) народних судів, узагальнює організаційне забезпечення діяльності цих судів і подає їм рекомендації щодо змін у сітці судів та їх штату, організовує забезпечення виконання рішень, ухвал і постанов судів, керує роботою з кадрами судів, підвідомчих установ і організацій, проводить добір кадрів в установленому порядку разом із Верховним судом України, представляє до обрання суддів, заохочує працівників судів, підвідомчих установ і організацій. Відповідно до умов того часу на Міністерство покладалася розробка проектів нормативних актів та рішень Уряду України та підготовка пропозицій щодо їх кодифікації, забезпечення подання правової допомоги населенню, підприємствам, установам і організаціям, координація діяльності державних органів, взаємодія з громадськими організаціями у правовиховній роботі, забезпечення методичного керівництва організацією юридичного всеобучу виконкомами місцевих Рад народних депутатів міністерствами та відомствами України.

За роки незалежності України міністрами юстиції були В.Ф. Бойко (1990 – 1992 р.р.), В.В. Онопенко (1992 – 1995 р.р.), С.П. Головатий (1995-1997 р.р.), С.Р. Станік (1997 – 2002 р.р.), О.В. Лавринович (2002 – 2005 р.р.), Р.М. Зварич (2005р.р.), С.П. Головатий (2005-2006 р.р.), Р.М. Зварич (2006р.), О.В. Лавринович (2006 - 2007р.р., 2010-2013рр.), О.Л. Лукаш (2013-2014р.р).

На даний час, з 03.03.2014 р., Міністерство юстиції України очолює П. Д. Петренко.

На теренах Хмельницької областіна початку 90-х років відділ юстиції був перетворений в управління юстиції Хмельницької обласної державної адміністрації.

Згідно Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 30 березня 1990 р. N 9021-XI Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 вересня 1982 року "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР", відділи юстиції перейменовані в управління юстиції.

Згідно Указу Президента України від 14.04.1992 № 252 «Про Положення про місцеву державну адміністрацію» на базі виконавчих  комітетів  відповідних  Рад  народних  депутатів створено місцеві державні адміністрації. Розпорядженням Президента України від 14 травня 1992 р. N 85 Управління юстиції внесено до місцевих органів міністерств і відомств, які входять до складу обласної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.

Згідно Указу Президента України від 18.05.1994 р. N 236/94 «Про управління юстиції Міністерства юстиції України» управління юстиції виведено зі складу обласних державних адміністрацій, та створено обласні управління юстиції Міністерства юстиції України.

 

З1992 по 1995 р.р. – начальником управління юстиції працював Леванчук О. М.

З 1995  по 2015 р.р.– начальником управління юстиції  працювала Продан Н. В.

З1995 по 1997 р. р. функціонувало управління юстиції в Хмельницькій області, яке у1998 роцібуло перейменованоуХмельницьке обласне управління юстиції.

У зв’язку з реформуванням системи органів державної виконавчої служби, утворенням урядового органу державного управління у складі Міністерства юстиції України –  Департаменту державної виконавчої служби, та відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження» від 23.06.2005 № 2716-1У, постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2005 №320, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 19.08.2005 №1482/к  з 1 січня 2006 року  відділи державної виконавчої служби виведені з підпорядкування відповідних управлінь юстиції. А згідно  Законів України   «Про внесення змін до Законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження», які Президент України підписав 22 грудня 2006 року органи державної виконавчої служби знов увійшли до складу органів юстиції.

Згідно наказу Міністерства юстиції України від 25.01.2007 №21/5 «Про реформування органів  юстиції» було ліквідовано обласні управління юстиції та на їх базі створено головні управління юстиції в областях, які були визначені правонаступниками обласних управлінь юстиції, державних виконавчих служб областей, а відділи державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції – правонаступниками відповідних державних виконавчих служб у районах, містах (міст обласного значення), районах у містах.

На території Хмельниччини30.01.2007 року зареєстровано Головне управління юстиції у Хмельницькій області.

Згідно наказу Міністерства юстиції України від 07.09.2011 № 2074/5 «Про структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та з питань банкрутства» в складі Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, міськрайонних, міських управлінь юстиції було утворено структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України (реєстраційні служби). Також, згідно вказаного наказу Міністерства юстиції України в складі Головних управлінь юстиції було утворено відділи (сектори) з питань банкрутства.

 

Наказом Міністерства юстиції України від 30 січня 2015 року N 115/5 головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі перейменовано на головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

Також цим наказом було затверджено Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, згідно якої структура Головного територіального управління  юстиції у Хмельницькій області виглядає наступним чином:

Керівництво управління, у т.ч.:

Начальник головного територіального управління юстиції

Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації

 

Управління державної виконавчої служби, у т.ч.:

Відділ організації та контролю за виконанням рішень

Відділ примусового виконання рішень

Сектор аналітики та статистики

 

Управління державної реєстрації, у т.ч.:

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань

 

Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення, у т.ч.:

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Відділ матеріально-технічного забезпечення

 

Відділ з питань нотаріату

Відділ з питань банкрутства

Відділ   реєстрації   нормативно-правових   актів,   правової   роботи   та правової освіти

Відділ кадрової роботи та державної служби

Відділ організаційної роботи, документування та контролю

Сектор судової роботи та міжнародного співробітництва

Спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

Спеціаліст з внутрішнього аудиту

 

Станом на 1 лютого 2015 року, у Хмельницькій області, у кожному районному центрі та місті обласного підпорядкування, діє 4 міськрайонних, 1 міське 16 районних управлінь юстиції:

Білогірське районне управління юстиції.

Віньковецьке районне управління юстиції.

Волочиське районне управління юстиції.

Городоцьке районне управління юстиції.

Деражнянське районне управління юстиції.

Дунаєвецьке районне управління юстиції.

Ізяславське районне управління юстиції.

Кам’янець-Подільске міськрайонне управління юстиції.

Красилівське районне управління юстиції.

Летичівське районне управління юстиції.

Нетішинське міське управління юстиції.

Новоушицьке районне управління юстиції.

Полонське районне управління юстиції.

Славутське міськрайонне управління юстиції.

Старокостянтинівське районне управління юстиції.

Старосинявське районне управління юстиції.

Теофіпольське районне управління юстиції.

Хмельницьке міськрайонне управління юстиції.

Чемеровецьке районне управління юстиції.

Шепетівське міськрайонне управління юстиції.

Ярмолинецьке районне управління юстиції.

 

У складі територіальних управлінь юстиції діяли: 24 відділи державної виконавчої служби, 21 управління державної реєстрації (у т. ч.: 21 відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 23 відділи державної реєстрації актів цивільного стану).

 

Станом на 1 червня 2015 р. на території Хмельницької області діють 24 державних нотаріальних контори та 135 приватних нотаріусів.

 

З 15.05.2015 р., згідно з наказом Міністерства юстиції України від 15.05.2015 р. № 1555/к,  управління юстиції очолює Худняк В. А.

 

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 26 листопада 2015 р. № 834-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпункту 7 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, за пропозиціями Міністерства юстиції України Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження від 24.02.2016 № 124-р., від 14.03.2016 № 171-р., від 23.03.2016 №  204-р., від 20.04.2016 № 304-р. «Про припинення надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців деякими органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції» згідно яких було припинено надання органами державної реєстрації установ юстиції адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

Згідно постанови КМУ від 11 лютого 2016 р. N 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги», наказів Міністерства юстиції України від 01.03.2016 № 571/5 «Про Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» та № 572/5 «Про ліквідацію територіальних управлінь юстиції» - ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства юстиції (районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції). Відділи державної виконавчої служби та відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції введені до структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та підпорядковані цим головним територіальним управлінням юстиції із збереженням статусу юридичних осіб та їх перейменуванням.

На даний час структура Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області виглядає наступним чином:

Начальник головного територіального управління юстиції

Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації

Управління державної виконавчої служби

Відділ примусового виконання рішень

Відділ організації та контролю за виконанням рішень

Сектор аналітики та статистики

Управління державної реєстрації

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

Відділ з питань нотаріату

Відділ з питань банкрутства

Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Відділ реєстрації нормативно-правових актів

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти

Сектор  судової роботи та міжнародного співробітництва

у тому числі головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Відділ кадрової роботи та державної служби

Відділ організаційної роботи, документування та контролю

Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Сектор з питаньзапобігання і виявлення корупції

Головний спеціаліст зв’язків з громадськістю

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

Відділи державної виконавчої служби (у регіоні)

Білогірський районний відділ державної виконавчої служби

Віньковецький районний відділ державної виконавчої служби

Волочиський районний відділ державної виконавчої служби

Городоцький районний відділ державної виконавчої служби

Деражнянський районний відділ державної виконавчої служби

Дунаєвецький районний відділ державної виконавчої служби

Ізяславський районний відділ державної виконавчої служби

Кам’янець-Подільський міський відділ державної виконавчої служби

Кам’янець-Подільський районний відділ державної виконавчої служби

Красилівський районний відділ державної виконавчої служби

Летичівський районний відділ державної виконавчої служби

Новоушицький районний відділ державної виконавчої служби

Нетішинський міський відділ державної виконавчої служби

Полонський районний відділ державної виконавчої служби

Славутський міськрайонний відділ державної виконавчої служби

Старокостянтинівський районний відділ державної виконавчої служби

Старосинявський районний відділ державної виконавчої служби

Теофіпольський районний відділ державної виконавчої служби

Перший відділ державної виконавчої служби міста Хмельницький

Другий відділ державної виконавчої служби міста Хмельницький

Хмельницький районний відділ державної виконавчої служби

Чемеровецький районний відділ державної виконавчої служби

Шепетівський міськрайонний відділ державної виконавчої служби

Ярмолинецький районний відділ державної виконавчої служби

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні)

Білогірський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Віньковецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Волочиський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Городоцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Деражнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Дунаєвецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Ізяславський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Кам’янець-Подільський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Кам’янець-Подільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Красилівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Летичівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Новоушицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Нетішинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Полонський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Славутський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Старокостянтинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Старосинявський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Теофіпольський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Хмельницький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Хмельницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Чемеровецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Шепетівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Ярмолинецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

 

На території області діє 19 державних нотаріальних контор та 136 нотаріусів.