Новини

Інколи буває, що помилка в одній літері у паспорті, свідоцтві про народження, інших документах у написанні імені, прізвища, дати народження, місця народження призводить до величезних труднощів під час оформлення спадщини, укладанні угод та в інших життєвих ситуаціях. Що робити у таких випадках?

Інколи буває, що помилка в одній літері у паспорті, свідоцтві про народження, інших документах у написанні імені, прізвища, дати народження, місця народження призводить до величезних труднощів під час оформлення спадщини, укладанні угод та в інших життєвих ситуаціях. Що робити у таких випадках?
Інколи буває, що помилка в одній літері у паспорті, свідоцтві про народження, інших документах у написанні імені, прізвища, дати народження, місця народження призводить до величезних труднощів під час оформлення спадщини, укладанні угод та в інших життєвих ситуаціях. Що робити у таких випадках?
Для того, аби виправити помилку в актових записах цивільного стану, треба звернутися до відділу ДРАЦС за місцем проживання чи реєстрації з заявою. З такою заявою можуть звертатися особи, щодо яких складено актовий запис, один з батьків, опікун, піклувальник дитини; опікун недієздатної особи, спадкоємці померлого, представники органу опіки та піклування при здійсненні повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подачу такої заяви.
До заяви потрібно додати:
- свідоцтва, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
- інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.
Це можуть бути:
- повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови в цьому.
За результатами перевірки зібраних документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін або про відмову в цьому, в якому чітко зазначаються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку.
Якщо актовий запис, у який треба внести зміни, знаходиться в іншому відділі ДРАЦС, то справа надсилається до даного відділу ДРАЦС для виконання.
Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний строк. За наявності поважних причин цей строк продовжується, але не більше ніж на три місяці.
Підставою для внесення змін до актових записів також може бути рішення суду, в якому зазначено, які саме зміни необхідно внести до актового запису про народження.
Після внесення змін до актового запису цивільного стану видається нове свідоцтво, на якому робиться напис “Повторно”