Правила звернення до Європейського суду з прав людини


Стаття 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод  (далі - Конвенція) встановлює, що Європейський суд з прав людини може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.

Згідно правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини (далі – Суд) кожна  заява,  про  яку  йдеться  у  статті  34  Конвенції,  подається  на  бланку,  наданому канцелярією,  якщо  голова відповідної секції не вирішить інакше. Вона має містити: 

a) ім’я,  дату народження, громадянство, стать, рід занять та  адресу заявника;      

b) ім’я, рід занять та адресу довіреної особи, якщо така є;      

c) найменування Договірної Сторони  або  сторін,  проти  яких  подається заява;      

d) стислий виклад фактів;    

 e) стислий   виклад   стверджуваного   порушення   (порушень)  Конвенції та відповідних аргументів;   

f) підтвердження    про    дотримання   заявником   критеріїв  прийнятності (вичерпання національних засобів правового захисту  і  правило щодо   шестимісячного   строку),  викладених  у  пункті  1  статті 35 Конвенції;      

g) предмет заяви;      

і має супроводжуватися:     

 h) копіями будь-яких відповідних документів, зокрема рішень -  судових чи несудових - стосовно предмета заяви.       

Крім того, заявники повинні:      

a) надати інформацію, особливо документи і рішення, зазначені  вище (h),  що змогли б довести відповідність  критеріям  прийнятності  (вичерпання національних засобів правового захисту і  правило щодо шестимісячного строку),  викладеним у пункті 1 статті  35 Конвенції; та      

b) зазначити,  чи подали  вони  свої  скарги  на  розгляд  за  будь-якою   іншою   процедурою   міжнародного   розслідування   чи  врегулювання.

Заявники,  які не  бажають  розкривати  свою  особу  перед  громадськістю,  мають  це  зазначити  і  також викласти причини на  виправдання  такого  відступу  від  звичайного   порядку   доступу  громадськості до інформації щодо провадження в Суді. Голова палати  може надати дозвіл на анонімність у виняткових  і  належним  чином  виправданих випадках.    

Недодержання вимог,  викладених вище, може  спричинитися до відмови в реєстрації та в розгляді справи Судом.      

Датою прийняття заяви, як правило, вважається дата першого  повідомлення  від  заявника,  в якому було викладено,  принаймні у  стислій формі, предмет заяви. Проте за наявності достатніх підстав  Суд  може  вирішити,  що  датою прийняття заяви має вважатися інша  дата.  

Заявники мають повідомляти Суд  про  будь-які  зміни  щодо  адреси та інших обставин, які стосуються заяви.

Формуляр заяви необхідно завантажити (завантажити його), заповнити документ, роздрукувати його, поставити підпис та відправити поштою на адресу ЄСПЛ:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

Нотатку для заповнення формуляра заяви можна завантажити за посиланням.