Регіональний конкурс серед юристів "МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ"


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Хмельницької обласної

міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової

освіти населення

_______________ С.А. Павлишина

 «01» жовтня 2019 року

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональний конкурс серед юристів

«МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ»

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Це Положення регулює порядок проведення та визначення переможців регіонального конкурсу серед юристів «МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ» (далі- конкурс).

 

2. Конкурс проводиться з метою:

підвищення кваліфікації і професійного росту молодих юристів та престижу їх праці;

сумлінного виконання молодими юристами їхніх професійних обов’язків, постійного вдосконалення організації роботи, розвитку ініціативності та творчості;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

розширення участі правничої молоді у науково-дослідній роботі;

утвердження поваги до права через довіру до правників.

 

               ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

1. Організатором конкурсу є Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення. Координатором проведення Конкурсу є Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

 

2. Учасниками конкурсу є юристи віком до 35 років, які мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 2-х років. Кількість учасників Конкурсу не обмежується.

 

3. Переможцями Конкурсу визнаються учасники, які досягли найкращих результатів у роботі за підсумками 2018 року  та до 01 жовтня 2019 року включно та відповідають вимогам професійної і ділової етики, що будується на загальноприйнятих засадах служіння народу України, професіоналізмі, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональній відповідальності за виконання професійних обов’язків, дисципліні тощо.

 

4. Конкурс проводиться у 4 етапи:

- прийом анкет учасників Конкурсу  (з 05 жовтня по 11 листопада 2019 року);

- відбір найкращих номінантів для участі у наступному етапі конкурсу (з 12 до 15 листопада 2019 року);

- презентація обраними номінантами своєї діяльності з 01 січня 2018 року по 01 жовтня 2019 року, визначення фіналістів конкурсу (з  18 по 22 листопада 2019 року);

- проведення індивідуального брейн-шторму серед фіналістів та урочисте нагородження переможців конкурсу (з 25 по 27 листопада 2019 року).

 

5. Відомості про проведення конкурсу і його підсумки публікуються на офіційних вебсторінках Хмельницької обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, організацій та закладів освіти, члени яких входять доКоординаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

 

                    ІІІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ КОНКУРСУ

 

1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

 

2. Організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу здійснює Організаційний комітет (далі - Оргкомітет), який формується із членів Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області. До складу Оргкомітету Конкурсу за посадою входять голова та секретар Координаційної ради молодих юристів при  Головному  територіальному управлінні  юстиції у Хмельницькій області. До Оргкомітету можуть входити представники Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Ради адвокатів Хмельницької області, судів Хмельницької області, адвокатських об’єднань у Хмельницькій області, члени Координаційної ради молодих юристів при  Головному  територіальному управлінні  юстиції у Хмельницькій області. Робота Оргкомітету здійснюється на громадських засадах.

Персональний склад Оргкомітету затверджується рішенням Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області і публікується на офіційній вебсторінці Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області у підрозділі «Координаційна рада молодих юристів».

 

3. Проведення конкурсу та визначення переможців покладається на Оргкомітет.

 

4. Оргкомітет Конкурсу:

- збирає, аналізує, узагальнює інформацію учасників Конкурсу;

- визначає дату проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу;

- організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу;

- приймає рішення про публікацію інформації, що стосується проведення Конкурсу, на офіційній вебсторінці Головного територіального управління юстиції у підрозділі «Координаційна рада молодих юристів»;

- вживає заходів із залучення до підтримки у проведенні конкурсу професійних і громадських об’єднань правників, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань;

- забезпечує інформування населення щодо проведення Конкурсу у засобах масової інформації Хмельницької області тощо.

 

5. Розпорядчими органами Конкурсу є Голова Оргкомітету і Секретар Оргкомітету.

 

6. Голова Оргкомітету:

- керує роботою Оргкомітету і організовує виконання його рішень;

- представляє Оргкомітет у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями.

 

7. Секретар Оргкомітету веде протоколи засідань, готує необхідну інформацію та здійснює відповідне листування.

 

8. Рішення Оргкомітету оформлюється протоколом, який підписується Головою та Секретарем. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування.

 

               IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

1. На Конкурс подаються анкети встановленого зразка (Додаток 1 до цього Положення).

2. Право участі у Конкурсі з власної ініціативи мають працівники у галузі права:

органів державної влади;

органів місцевого самоврядування;

органів судової влади та прокуратури;

правоохоронних органів;

підприємств, установ та організацій будь-яких форм власності;

громадських об’єднань;

наукові та науково-педагогічні працівники;

нотаріуси, помічники нотаріусів;

адвокати, помічники адвокатів.

 

3. Пропозиції щодо участі у Конкурсі подаються до Оргкомітету шляхом надсилання анкети, за адресою:29007, м. Хмельницький,                       вул. Володимирська, 91, Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, та дублюється на електронну пошту: info@km.minjust.gov.ua, в одному примірнику.

 

4. Анкета повинна містити обґрунтування мотивів висування кандидата, стислу інформацію про вагомість діяльності номінанта, його особисті досягнення у правовій сфері за період з 01.01.2018 року до 01.10.2019 з їх підтвердженням (не більше 5 додатків до анкети).

 

5. Час та місце проведення презентації обраними номінантами своєї діяльності та проведення індивідуального брейн-шторму серед фіналістів визначаються Оргкомітетом. Оргкомітет електронною поштою або через засоби зв’язку запрошує номінантів Конкурсу для участі у вказаних етапах.

 

6. Третій етап Конкурсу відбувається за участю обраних номінантів, які мають презентувати досягнення у професійній сфері за період з 01 січня 2018 року по 01 жовтня 2019 року з використанням розробленого відео або презентації (програма Microsoft PowerPoint) тощо. Номінанти можуть обговорювати доповідь, зокрема, ставити запитання,  висловлювати власну думку. До номінанта можуть ставити запитання члени Оргкомітету у невизначеній кількості, а також інші номінанти у загальній кількості не більше двох запитань.

 

7. Оргкомітет за результатами проведення третього етапу визначає фіналістів конкурсу за наступними критеріями:

досягнення у професійній сфері (до 10 балів);

ораторське мистецтво (до 5 балів);

доступність викладення матеріалу щодо діяльності (до 5 балів);

творчий характер розробленого відео або презентації (до 5 балів);

активна участь в обговоренні (до 5 балів).

 

8. Рішення щодо визначення фіналістів приймаються більшістю голосів присутніх членів Оргкомітету на засіданні шляхом відкритого голосування.

 

9. Четвертий етап Конкурсу відбувається шляхом проведення індивідуального брейн-шторму серед фіналістів. Індивідуальний брейн-шторм включає оперативне вирішення практичних завдань у юридичному полі.

 

10. Повідомлення про підсумки третього та четвертого етапів Конкурсу розміщуються на офіційній вебсторінці Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

 

11. У разі незгоди з  результатами Конкурсу учасник може подати апеляцію до Оргкомітету у той самий день. Оргкомітет розглядає апеляційну скаргу невідкладно.

 

12. Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами I, IIта IIIступенів і цінними подарунками. У разі прийняття рішення конкурсною комісією деякі учасники огляду-конкурсу можуть бути відзначені подяками та подарунками.

 

13. Відзначення переможців Конкурсу відбувається в урочистій обстановці. Нагородження здійснюють представники Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, у тому числі голова, заступник голови ради, члени Оргкомітету. 

 

14. Результати Конкурсу підлягають опублікуванню на офіційних вебсторінках Хмельницької обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

 

15. Фінансування Конкурсу здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства за рахунок коштів Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки.

 

 

 Додаток 1

АНКЕТА

учасника регіонального конкурсу серед молодих юристів

«МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ»

 

Всі поля – обов’язкові для заповнення!

        

1. Прізвище та ім’я ____________________________________________________________________________

2. Дата народження___________________________________________________________________________

3.Освіта:_____________________________________________________________________________________

4.Спеціалізація:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Загальний досвід роботи в юриспруденції:___________________________ _________________________________________________________________________________________________

6. Місце роботи  та посада:___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Науковий ступінь, вчене звання:____________________________________ _______________________________________________________________________________________________

8. Державні нагороди, професійні відзнаки:____________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Особисті досягнення в правовій сфері:_______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Номер телефону та електронна адреса, за наявності посилання на сторінку у соціальній мережі: ______________________________

Даю згоду на обробку персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних»

Додатки: на ___ ар

Дата                                                                                                                 Підпис